Skip to content

Murning

Svea Fasad & Måleri – Murning

Fasader slits med åren av väder och vind det kan därför bli aktuellt med en fasadrenovering. Att renovera en fasad kan vara ett omfattande arbete och det är alltid en fördel om man tar tag i problemet i ett tidigt skede.

Vi på Svea Fasad & Måleri hjälper er så att er fasadrenovering blir väl genomförd. Inledningsvis inspekteras fasadskadorna för att göra en bedömning av omfattningen på arbetet. Där går man igenom allt från yttre skador till fogar. Vi rekommenderar även att man i samband med fasadrenoveringen alltid genomför en grundlig tvätt av fasaden.

Vi erbjuder även tjänster inom murning som exempelvis, skorstenar, murar, innerväggar och grundmurning.

Anlita Svea Fasad & Måleri för professionell murning i Västerås med omnejd.

Behöver du hjälp med murning?
Tveka inte att ta kontakt så hjälper vi dig.

Tony Magnusson,
Tel. 021-475 90 01
Svea Fasad & Måleri