Skip to content

Utomhusmålning

Svea Fasad & Måleri – Utomhusmålning

En fasad får stå emot stora påfrestningar, allt från temperaturväxlingar, föroreningar och nederbörd. De flesta typer av fasader behöver med jämna mellanrum målas om. Inte bara för det estetiska utan framförallt för att ytan fortsättningsvis ska behålla sin motståndskraft. Det gäller oavsett om fasaden består av trä, plåt, puts eller betong.

Träfasader som fått stå länge utan underhåll löper större risk röta, alg eller mögelangrepp. Oftast sker detta på skuggsidor, nära marken och bakom täta buskage. Idag finns det massvis med olika typer av färg, vi guidar er så ni väljer rätt typ av färg till ert projekt. Generellt så rekommenderar vi att använda samma typ av färgtyp som använts vid tidigare målningar.

Att måla om husfasaden är ett projekt som kräver noggranna förberedelser och ett bra förarbete. Det är viktigt att träet är rent och torrt så att färgen får fäste. Vi tvättar alltid fasaden ordentligt vid behov med målar- eller mögeltvätt och låter träet torka. Vi skrapar sedan bort löst sittande färg och byter ut eventuellt skadade paneler.

Anlita Svea Fasad & Måleri för professionell utomhusmålning i Västerås.

Behöver du hjälp med utomhusmålning?
Tveka inte att ta kontakt så hjälper vi dig.

Clas Lindgren,
Tel. 021-475 90 02
Svea Fasad & Måleri